Astroň

Věděl jsi, že

?

Astroň
Merkur Merkur
Venuše Venuše
Země Země
Mars Mars
Jupiter Jupiter
Saturn Saturn
Uran Uran
Neptun Neptun

v = 1 : 1 000 000

Planetárium to je škola, kino, koncertní síň a divadlo zároveň - posluchárna pod hvězdnou oblohou, kinosál s výhledem do vesmíru, koncertní sál zvučící harmonií kosmických sfér, divadelní scéna, kde úlohu herců převzala sama nebeská tělesa.

Expozice

Hvězdárna

Škola má svoji vlastní hvězdárnu s dalekohledem řízeným počítačem. Hlavní zrcadlo dalekohledu má průměr 30 cm.

exponát

Hvězdný sál

Gymnázium Cheb disponuje jedinečnými pomůckami a nadstandardním vybavením pro rozvoj nadání. Od roku 2013 využívá multimediální audiovizuální Hvězdný sál s nejmodernější projekční technikou.

exponát

Goto Venus

Projektor planetária Goto Venus, unikátní učební pomůcka, která dokáže na polokulovém stropě sálu znázornit věrný obraz hvězdné oblohy se všemi kosmickými objekty, které jsou viditelné prostým okem bez dalekohledu.

Malé science centrum

V interiéru i exteriéru školy je rozmístěno množství názorných interaktivních exponátů, které vytváří malé science centrum pro studenty i navštěvníky planetária.

exponát

Velké Zeissovo projekční planetárium

Původní projekční aparatura, zpřístupněno veřejnosti 20. listopadu 1960; vystavený přístroj byl dříve instalován v astronomickém sále speciálně postavené budovy podle projektu známého arch. Jaroslava Fragnera na okraji pražské Stromovky. Na projekční kupoli o průměru 23,5 m promítal pohyblivé panorama vesmíru s hvězdami, planetami, Sluncem, Měsícem a všemi kosmickými objekty, jež můžeme vidět bez dalekohledu. (Na rozdíl od hvězdárny, kde pozorujeme dalekohledem skutečné objekty na obloze, obdivují diváci v planetáriu umělou hvězdnou oblohu, vykouzlenou soustavou projektorů planetária.)

Gymnáziu Cheb byl přístroj bezúplatně převeden a jeho instalace je financována školním Nadačním fondem Gaudeamus díky účelovému daru absolventa Gymnázia Cheb Ing. Štěpána Trojánka. Děkujeme!

Akce pro školy

  Nabídka vzdělávacích programů

 • Země ve vesmíru
  pro 1. stupeň ZŠ

  • podle RVP Člověk a jeho svět
  • základní poznatky o Zemi jako součásti vesmíru, den a noc, střídání ročních období, sluneční soustava
 • Pohyby Země
  pro 6. třídu ZŠ a odpovídající stupeň víceletého gymnázia

  • tvar Země, postavení Země ve vesmíru a srovnání s ostatními tělesy sluneční soustavy
  • denní a roční pohyb Země a jeho důsledky
 • Cesta sluneční soustavou
  pro 9. třídu ZŠ a odpovídající stupeň víceletého gymnázia

  • popis hlavních složek sluneční soustavy, postavení sluneční soustavy ve vesmíru, hvězdy jako vzdálená slunce.
 • Základy astrofyziky
  pro SŠ

  • rozšíření astronomických partií učiva SŠ (fyzika, geografie, biologie)
 • Program na téma podle osobní domluvy
  s lektorem

  • případný požadavek je třeba projednat alespoň 10 dní předem

  Termíny

  Možné termíny a doby pro uskutečnění vzdělávacího programu
  (ve dnech školního vyučování)

  den čas
  pondělí 14:00 - 18:00
  úterý 10:15 - 11:45
  středa 8:15 - 9:45 (dvě vyučovací hodiny) a 14:00 - 18:00
  pátek 8:15 - 9:45 (dvě vyučovací hodiny) a 10:15 - 11:45

  jiné termíny jsou možné pouze po předchozím projednání s lektorem

  Délka pořadu:
  cca 1,5 h (dvě výukové jednotky)

  Vstupné:
  Programy podpořené grantem města Cheb nebo Karlovarského kraje jsou pro školy zdarma. Po vyčerpání grantu 40 Kč za žáka (pedagogický doprovod zdarma)

Akce pro veřejnost

  Nabídka vzdělávacích programů

 • 20 schodů ke hvězdám

  • úvodní seznámení s planetáriem a jeho projekčními možnostmi
 • Procházka večerní oblohou

  • seznámení se souhvězdími a zajímavostmi na noční obloze – podle ročního období
 • Za tajemstvím hvězdy Betlémské

  • astronomická historie Vánoc
 • Program podle osobní dohody

  • pro zájemce o specifické téma

  Termíny

  Možné termíny a doby pro uskutečnění vzdělávacího programu
  (ve dnech školního vyučování)

  den čas
  pondělí - pátek 16:00 - 20:00
  sobota 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00

  jiné termíny jsou možné pouze po předchozím projednání s lektorem

  Délka pořadu:
  cca 1 hodina

  Vstupné:
  60 Kč za osobu

  Podmínka uskutečnění akce pro veřejnost je minimálně 20 zájemců, resp. úhrada 1200 Kč při menším počtu návštěvníků.
  Maximální počet zájemců je 44.

  V případě potřeby (např. programu objednaného firmou apod.) může být na základě náležité písemné objednávky vystavena řádná faktura (vyřizuje ekonomický úsek, paní Jarmila Píšová, pisova@gymcheb.cz).

Články

náhledový obrázek článku

Země

4.7.2024 v 13:59
Planetárium Gymnázia Cheb
planety
nezařazené
náhledový obrázek článku

Komety

4.7.2024 v 13:57
Planetárium Gymnázia Cheb
vesmír, komety
nezařazené
náhledový obrázek článku

Vesmír

4.7.2024 v 13:54
Planetárium Gymnázia Cheb
vesmír
nezařazené
Další články

Lektoři planetária

Kontaktní informace

mapa

Planetárium